Zo is het UWV ontstaan

Het UWV is de organisatie in Nederland die zich bezig houdt met het uitkeren van werknemersverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan het uitkeren van de Werkeloosheidsuitkering. Het UWV zelf is ook een grote organisatie waar bijna 19.500 mensen werken. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid …

Het concurrentiebeding in de Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat zogenaamde flexcontracten minder flexibel zijn en zogenaamde vaste contracten minder vast zijn. Sinds de inwerkingtreding van de wet is er veel veranderd op het gebied van arbeidsrecht. Onder meer op het punt van het …

Werken tijdens feestdagen, hoe zit dat?

Werken tijdens feestdagen blijft altijd een punt van discussie. Dit is vooral zo omdat de wet er niets over zegt. De wet bepaalt niet of jij verplicht kan worden om op feestdagen te werken en of je een toeslag krijgt als je op feestdagen moet werken. Wel kan het zo zijn dat er in de …