Zo is het UWV ontstaan

Het UWV is de organisatie in Nederland die zich bezig houdt met het uitkeren van werknemersverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan het uitkeren van de Werkeloosheidsuitkering. Het UWV zelf is ook een grote organisatie waar bijna 19.500 mensen werken. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid …

Is crowdfunding echt de nieuwe vorm van financieren?

Crowdfunding is de afgelopen jaren een hele populaire manier van financieren geworden. Eerst was het vooral voor startende ondernemers vooral een manier om aan hun eerste kapitaal te komen. Waar banken de risico‚Äôs te groot vonden om te investeren, dufde het grote publiek het wel aan om kleine bedragen in te leggen en zo jonge …

Het concurrentiebeding in de Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat zogenaamde flexcontracten minder flexibel zijn en zogenaamde vaste contracten minder vast zijn. Sinds de inwerkingtreding van de wet is er veel veranderd op het gebied van arbeidsrecht. Onder meer op het punt van het …

Werken tijdens feestdagen, hoe zit dat?

Werken tijdens feestdagen blijft altijd een punt van discussie. Dit is vooral zo omdat de wet er niets over zegt. De wet bepaalt niet of jij verplicht kan worden om op feestdagen te werken en of je een toeslag krijgt als je op feestdagen moet werken. Wel kan het zo zijn dat er in de …

Help! De inkomstenbelasting kost de staat geld!

Inkomstenbelasting is een belasting die iedereen moet betalen over zijn of haar inkomen. Iedereen die dus op legale wijze geld verdient moet inkomstenbelasting betalen. Dan zou je denken dat de inkomstenbelasting de overheid veel geld oplevert. Dat is niet het geval. Deze belasting is zelfs een negatieve post voor de overheid. Hoe de inkomstenbelasting de …