Home Nieuws Arbeidscontract opstellen met de Wet Werk en Zekerheid

Arbeidscontract opstellen met de Wet Werk en Zekerheid

Een arbeidscontract opstellen is nooit een routineklus. Sinds 1 juli 2015 is er echter weer een gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Een arbeidscontract opstellen moet daarom nog zorgvuldiger gebeuren, want er zijn een fors aantal zaken veranderd. Als je hier geen rekening mee houdt bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, dan bestaat de mogelijkheid dat je bepalingen in de overeenkomst opneemt die nietig zijn.

Arbeidscontract opstellen: het concurrentiebeding is verboden

Het concurrentiebeding is een beding dat moet voorkomen dat je werknemer later bij de concurrent gaat werken, of in ieder geval een concurrent wordt. Een arbeidscontract opstellen met een zogenaamd concurrentiebeding was altijd al omstreden, omdat het simpel vaststellen dat er een concurrentiebeding is niet voldoende is in de praktijk. Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het verboden om bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten een concurrentiebeding op te nemen. (Tenzij u aan kunt tonen dat u echt een zwaarwegend belang heeft om het conurrentiebeding ook bij een tijdelijk contract op te stellen. U zal hier bij het arbeidscontract opstellen ook rekening mee moeten houden).

De proeftijd bij het arbeidscontract opstellen

Goed is om bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst ook aandacht te besteden aan de zogenaamde proeftijd. Het is verstandig om in het algemeen aan te geven dat er een proeftijd is, anders kan een dag meelopen ook als proeftijd gezien worden. Bij nieuwe tijdelijke contracten met een looptijd van een half jaar of minder mag sinds de nieuwe Wet Werk en Zekerheid geen proeftijd meer bedongen worden. Ook mag er geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden wanneer de partijen elkaar al kennen, maar het is dan ook de vraag hoe relevant een proeftijd is.

Arbeidsovereenkomst opstellen, de wet en de CAO

De bovenstaande opmerkingen zijn gebasseerd op de wet. Dat wil echter niet zeggen dat er in uw branche een CAO van toepassing is die andere voorwaarden voorschrijft. Houd hier bij het opstellen van een arbeidscontract rekening mee.