Home Nieuws Ondernemen na de VAR

Ondernemen na de VAR

Waarschijnlijk gaat in 2016 de zogenaamde VAR-verklaring verdwijnen. In plaats daarvan worden er modelovereenkomsten opgesteld die ervoor moeten zorgen dat verkapte loondienst wordt tegengegaan. Op dit moment kennen we vier soorten VAR-verklaringen:

De VAR-wuo (Winst uit Onderneming)

De VAR-loon (Loon uit dienstbetrekking)

De VAR-row (Resultaat overige Werkzaamheden)

De VAR-DGA (inkomsten uit werkzaamheden directeur groot aandeehouder)

De bedoeling is dat deze VAR verklaringen in de loop van 2016 gaan verdwijnen. De Verklaring Arbeidsrelatie is ooit in het leven geroepen om verkapte loondienst tegen te gaan. Als een ondernemer iemand in dienst neemt moet hij hier immers meer belasting over betalen, dan wanneer hij een ZZP’er inhuurt. Daarom werden er steeds vaker schijnconstructies in het leven geroepen. De VAR-verklaring moest er voor zorgen dat dergelijke schijnconstructies werden aangepakt. In de praktijk blijven er echter nog steeds veel schijnconstructies voorkomen.

Tot ziens VAR-verklaring

Het plan van de regering is dan ook om de VAR-verklaring te laten stoppen. In plaats daarvan worden er modelovereenkomsten gemaakt die in plaats van de huidige VAR-verklaring moeten komen. Het is het plan dat deze regeling medio 2016 in werking treedt. Of dat een haalbare kaart is, is nog maar de vraag. De Eerste Kamer stemde eind 2015 tegen de regeling die dit mogelijk moest maken. Voorlopig blijft de VAR-verklaring dus nog wel even bestaan.

Hallo modelovereenkomst

Hier is echter nog niet mee gezegd dat de VAR verklaring het eeuwige leven heeft. Het zit er dik in dat op de korte termijn de regeling wordt afgeschaft. Het huidige plan houdt in dat partijen de mogelijkheid krijgen om vooraf opgestelde overeenkomsten te tekenen. Deze overeenkomsten komen dan in de plaats van de VAR verklaring. Als een van de partijen liever een maatwerk overeenkomst wil, dan is dat mogelijk, maar dan moet hij deze wel eerst goed laten keuren door de belastingdienst. De tijd zal leren of dit plan wordt goedgekeurd.