Home Nieuws Kosten personeel, waar bestaan die uit?

Kosten personeel, waar bestaan die uit?

De kosten van personeel zijn behoorlijk divers opgebouwd. Natuurlijk kan je denken aan de bruto- en nettoloonkosten, maar daarmee ben je er niet. De kosten van personeel zijn voor veel bedrijven de grootste vaste kostenpost. Natuurlijk is het een beetje vreemd om personeel als kostenpost aan te duiden, omdat het natuurlijk om mensen gaat. Mensen die waardevol werk binnen een organisatie verrichten, maar uiteindelijk gaat het ook gewoon om geld dat aan deze mensen betaald moet worden. Daarom is het goed om voordat je personeel aan gaat nemen, even goed te kijken wat de kosten van personeel nu eigenlijk zijn.

Kosten personeel: meer dan loon alleen

De kosten van personeel bestaan niet alleen uit het loon dat je ze uit moet betalen. Natuurlijk is dit het grootste gedeelte van de loonkosten, maar dit is niet het hele plaatje. Het loon valt op te delen in het bruto- en het nettoloon. Het brutoloon is het loon dat een werkgever kwijt is om een personeelslid in dienst te nemen. Dit is echter niet het bedrag dat een werknemer op zijn bankrekening gestort krijgt. Over loon moet namelijk loonbelasting betaald worden en er moeten sociale premies worden ingehouden. De werkgever moet dit echter voor de werknemer inhouden.

De kosten voor personeel bestaan uit meer

Naast de loonkosten die je voor een werknemer moet betalen, zijn er nog andere kosten voor personeel die je moet maken. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van verzekeringen. Natuurlijk zijn dit geen verplichte kosten voor personeel, maar soms is het wel verstandig om deze verzekeringen af te sluiten. Als dit jouw keuze is, dan zijn dit natuurlijk ook kosten die voor personeel gemaakt moeten worden. Daarnaast kan je natuurlijk ook denken aan de kosten die je moet maken voor een lease-auto, of het schoonmaken van een werkplek.