Home Nieuws Werkgeverslasten personeel: simpeler met de representatievergoeding

Werkgeverslasten personeel: simpeler met de representatievergoeding

De werkgeverslasten voor personeel kunnen behoorlijk oplopen. Binnen de werkgeverslasten voor personeel onderscheiden we de wettelijke werkgeverslasten en de niet-wettelijke werkgeverslasten voor personeel. De niet-wettelijke werkgeverslasten voor personeel worden ook wel secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Dat deze secundaire arbeidsvoorwaarden niet in de wet zijn genoemd, wil niet zeggen dat u niet verplicht bent om zich hier aan te houden. Als bijvoorbeeld in het contract of in de CAO die op uw personeel van toepassing is, bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden overeen zijn gekomen, dan moet u zich daar gewoon aan houden.

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er allemaal?

Er zijn tal van voorbeelden van secundaire arbeidvoorwaarden te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan een extra opslag voor het werken tijdens feestdagen, extra vrije dagen, of het bijdragen aan een pensioen voor uw werknemer. Er zijn ook andere wegeverslasten voor personeel die niet in de wet staan. Denk bijvoorbeeld aan een reiskostenvergoeding, een vergoeding voor telefoonkosten, of een studievergoeding.

Werkgeverslasten personeel en de representatievergoeding

Sommige werkgevers vinden het vervelend om iedere keer een kilometervergoeding, een telefoonkostenvergoeding en nog een derde bijdrage apart uit te moeten betalen. Daarom kan het zo zijn dat er een algemen representatievergoeding wordt afgesproken. De werkgever spreekt dan af dat hij maandelijks een bedrag geeft voor deze kosten. De werknemer ziet er dan vervolgens van af dat hij iedere keer een specifiek bedrag kan declareren. Op deze manier worden de werkgeverslasten voor personeel aanzienlijk versimpeld, en legt het niet zo’n grote administratieve druk op een organisatie.

Let er wel op dat een algemene representatievergoeding niet hoger mag zijn dan de werkelijk gemaakte kosten. Als dit wel het geval is gaat de fiscus dit als nettoloon zien en krijgt u een naheffing en in het slechtste geval ook nog een boete. Dat wil je natuurlijk niet, want de werkgeverslasten voor personeel zijn al hoog genoeg!