Home Nieuws De Wet Verbetering Poortwachter, wat betekent dat voor ondernemers

De Wet Verbetering Poortwachter, wat betekent dat voor ondernemers

De Wet Verbetering Poortwachter is ingevoerd om het aantal mensen dat de WAO instroomde drastisch terug te dringen. In de Wet Verbetering Poortwachter staat het uitgangspunt dat werkgever en werknemer samen aan de re-intergratie van de werknemer werken centraal. De Wet Verbetering Poortwachter grijpt wel behoorlijk ver in bij iedere ondernemer die personeel in dienst heeft. Het is dan ook goed om goed op de hoogte te zijn van wat deze wet in de praktijk inhoudt. Hier wordt de Wet Verbetering Poortwachter kort samengevat.

De Wet Verbetering Poortwachter in het kort

In het kort komt de Wet Verbetering Poortwachter er op neer dat werkgever en werknemer samen werken aan het herstel van de werknemer. Dit doen zij door samen een traject te doorlopen. Dit traject ziet er globaal zo uit:

  1. De werknemer raakt arbeidsongeschikt, het maakt niet uit of dit op de werkvloer of daar buiten gebeurt.
  2. De bedijrfsarts maakt een probleemanalyse en geeft een advies aan de werkgever
  3. De werkgever neemt het advies ter harte en overlegt met de werknemer
  4. Werkgever en werknemer kijken naar wat er wel, in plaats van niet mogelijk is. Samen maken ze een plan van aanpak
  5. De werknemer is verplicht om het plan uit te voeren
  6. Werknemer en werkgever overleggen iedere zes weken hoe het gaat, en kijken wat de volgende stap is.

Kritiek op de Wet Verbetering Poortwachter

Er is behoorlijk wat kritiek op de Wet Verbetering Poortwachter. Een belangrijk kritiekpunt is dat de Wet Verbetering Poortwachter een sanctie kent die niet helemaal eerlijk lijkt te zijn. Als de werkgever het het re-intergratieplan namelijk niet goed uitvoert, kan hij de sanctie krijgen dat hij een jaar lang loon moet doorbetalen. Voor een bedrijf met 100 werknemers is deze sanctie dus gelijk aan een bedrijf met 1 werknemer, terwijl de sanctie op het laatste bedrijf een grotere impact zal hebben.