Home Nieuws Wat is het UWV en wat doet het?

Wat is het UWV en wat doet het?

Het UWV, vrijwel iedereen zal er wel van gehoord hebben, maar wat is het UWV precies en wat doet het? UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en is een zelfstandig bestuursorgaan, wat wel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt. Het UWV zelf is ook een grote werkgever. Bij de organisatie werken bijna 19.500 mensen.

De taken van het UWV

Het UWV is een organisatie die veel taken heeft, maar die zich in vier kerntaken laten onderverdelen.

  1. Werk
  2. Indicatiestelling
  3. Uitkeren
  4. Gegevensbeheer

UWV: werken aan perspectief

Een belangrijke taak van het UWV is om te zorgen dat mensen die aan het werk willen gaan weer aan het werk kunnen gaan. Het UWV werkt daarvoor samen met veel verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven, maar ook aan overheidsinstellingen. Het is een van de kerntaken van het UWV om mensen weer aan het werk te krijgen.

Het UWV geeft een indicatie af

Als mensen arbeidsongeschikt raken, dan is het een taak van het UWV om te zorgen dat mensen een indicatie krijgen, maar ook om re-intergratieplannen te beoordelen en te kijken of deze plannen worden nageleefd.

Je uitkering krijg je via het UWV

Het UWV zorgt er ook voor dat mensen die tijdelijk geen baan hebben, of niet kunnen werken hun uitkering op tijd krijgen. Voor veel mensen is de organisatie dan ook erg belangrijk, om dat ze van deze organisatie hun middelen krijgen om van te leven.

Gegevensbeheer is de vierde kerntaak van het UWV

Het UWV draagt zorg voor de gegevens van mensen die tijdelijk niet kunnen werken, of geen baan meer hebben. Op deze manier hoeven burgers hun gegevens maar een keer te verstrekken en verloopt het contact met de overheid zo soepel mogelijk.