Home Nieuws Zo is het UWV ontstaan

Zo is het UWV ontstaan

Het UWV is de organisatie in Nederland die zich bezig houdt met het uitkeren van werknemersverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan het uitkeren van de Werkeloosheidsuitkering. Het UWV zelf is ook een grote organisatie waar bijna 19.500 mensen werken. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt. Het UWV heeft verschillende taken. Onder deze taken vallen bijvoorbeeld het verstrekken van uitkeringen, maar ook het helpen van het vinden van een baan voor mensen die geen werk meer hebben.

Zo is het UWV ontstaan

De wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen heeft ervoor gezorgd dat het UWV is ontstaan. Met de invoering van deze wet zijn een groot aantal verschillende organisaties die zich met de sociale zekerheid bezighouden gefuseerd. In 2002 fuseren de instellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO en Lisv tot 1 organisatie: het UWV. In 2009 fuseren het CWI en het UWV. De organisatie blijft UWV heten.

Zo ziet het UWV er nu uit

Zoals al gezegd werken er bij het UWV ongeveer 19.500 mensen. Deze mensen werken op vijf verschillende hoofdafdelingen en twee ondersteunende afdelingen. Het UWV heeft 30 verschillende Werkpleinen die verspreid zijn door heel Nederland. Daarnaast zijn er nog andere kantoren waar klanten voor andere zaken terecht kunnen. In totaal zijn dit er 27.

Zo ziet het UWV er straks uit

Het UWV heeft, net als iedere andere organisatie, natuurlijk ook haar blik op de toekomst gericht. Uiteraard is het UWV afhankelijk van de politieke keuzes die er gemaakt worden en de budgetten die daarmee samenhangen. In ieder geval zal het UWV in de toekomst haar digitale contacten verder gaan stroomlijnen. Op deze manier denkt de organisatie in staat te zijn om meer mensen sneller aan het werk te helpen. Natuurlijk zijn er ook mensen die niet in staat zijn om digitaal te blijven communiceren of naar werk te zoeken, voor die mensen zal het UWV in de regio bereikbaar blijven.