Home Nieuws Help! De inkomstenbelasting kost de staat geld!

Help! De inkomstenbelasting kost de staat geld!

Inkomstenbelasting is een belasting die iedereen moet betalen over zijn of haar inkomen. Iedereen die dus op legale wijze geld verdient moet inkomstenbelasting betalen. Dan zou je denken dat de inkomstenbelasting de overheid veel geld oplevert. Dat is niet het geval. Deze belasting is zelfs een negatieve post voor de overheid.

Hoe de inkomstenbelasting de overheid geld kost

De inkomstenbelasting is een belasting waar we aan moeten geven hoeveel we in een jaar verdiend hebben. De meeste mensen zijn echter in loondienst. Dat betekent dat hun deel van de inkomstenbelasting al door de werkgever is afgedragen via de loonbelasting. Daarom hoeven mensen die in loondienst zijn vrijwel geen bedrag te betalen op het moment dat zij de inkomstenbelasting-aanslag krijgen. Ondernemers zullen in de regel wel een bedrag moeten betalen, maar er zijn veel minder ondernemers dan mensen die in loondienst zijn, dus deze bedragen zetten niet echt zoden aan de dijk.

Hoe kan het bedrag dat wordt opgehaald dan alsnog negatief worden

De inkostenbelasting levert de overheid dus geen geld op, het kost de overheid geld. Hoe kan dat? In de inkomstenbelasting zijn ook een aantal aftrekposten opgenomen. Dit kan zijn omdat je recht hebt op een algemene heffingskorting, of recht hebt op bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek (voor ondernemers). Deze aftrekposten zorgen ervoor dat de overheid geld aan burgers terug moet betalen. Gezien het feit dat de opbrengsten van de inkomstenbelasting relatief laag zijn en de teruggaven een stuk groter, krijg je dus een negatieve opbrengst. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen belasting hoeft te betalen, maar wel dat deze belasting in een andere belasting al betaald is.

Ondernemers moeten over het algemeen wel een bedrag aan inkomstenbelasting betalen. Maar ook voor ondernemers is er goedn nieuws. Wie zijn geld goed investeert kan rekenen op een aantal bijzondere aftrekposten en zo het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting omlaag brengen.